us
http://mages.edu.sg/vi/students
MAGES Institute of Excellence - Academics

Học viên hiện tại

Cẩm nang học viên

MAGES Student HandbookCẩm nang học viên của học viện MAGES cung cấp những thông tin cần thiết cho cả học viên mới nhập học lẫn học viên đang theo học, bao gồm những thông tin chi tiết về các dịch vụ và hoạt động hỗ trợ học hành. Cuốn cẩm nang này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các thông tin về chính sách, thủ tục, quy định và nguyên tắc của Học viện MAGES, vốn là những điều hết sức hữu ích mà học viên cần biết.

Học viên cần phải đọc từng phần của cuốn cẩm nang và nắm vững các nội dung trong đó.

Thông tin trong cuốn cẩm nang là chính xác ở thời điểm ban hành. MAGES bảo lưu quyền thu hồi và chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào trong cẩm nang mà không cần phải thông báo trước.

Nhấn vào đây để tải Cẩm Nang Học viên.

Thời lượng tham dự

MAGES Student Attendance

Du học sinh

Theo Đạo luật Di trú của Singapore, tất cả các du học sinh đang sử dụng visa sinh viên không được vắng mặt trong thời gian bảy (7) ngày liên tiếp hoặc hơn, hay tỉ lệ tham dự khóa học của học viên không được thấp hơn 90% trong bất kỳ tháng nào mà không có lý do hợp lệ. Học viên sẽ bị buộc giao nộp visa sinh viên để hủy bỏ nếu họ không đáp ứng yêu cầu về thời lượng tham dự.

 • Đọc thêm

  Theo yêu cầu về Lớp học Chất lượng tại Singapore (SQC), tất cả các du học sinh cần dành ít nhất 5 tiếng mỗi ngày ở Học viện, tham dự các lớp học, các buổi hướng dẫn, tự nghiên cứu, làm dự án/bài tập nhóm/cá nhân, và tham gia các hoạt động phong phú, bổ ích cũng như các hoạt động ngoại khóa.

Học viên địa phương

Học viên chính quy đăng ký học tại MAGES phải tham dự tất cả các buổi học trên lớp và các buổi trải nghiệm thực tế mới có thể lấy bằng. Những học viên vắng mặt phải có giấy chứng nhận y tế hoặc đơn xin nghỉ phép đã được chấp thuận. Học viên sẽ bị cấm thi nếu thời lượng tham dự mỗi khóa học thấp hơn 90% đối với học viên chính quy, và thấp hơn 85% đối với học viên Bán thời gian. Ngoài ra, học viên có thể sẽ không được sắp xếp khóa học trải nghiệm thực tiễn (nếu có) trong trường hợp thời lượng tham dự của họ không đạt như quy định đề ra.

 • Đọc thêm

  Học viên chính quy không đến lớp/buổi học phải nộp những tài liệu chứng minh lý do vắng mặt, gồm thời điểm vắng mặt lên Văn phòng Dịch vụ Học viên trong vòng ba (3) ngày làm việc nếu không muốn bị xử phạt cho việc vắng mặt. Tài liệu chứng minh hợp lệ bao gồm:

  • Giấy phép nghỉ học được chấp thuận bởi MAGES.
  • Giấy chứng nhận y tế được cấp bởi bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám đã đăng ký tại Singapore.
  • Thư của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp giải thích lý do vắng mặt của học viên với lý do hợp lệ (phải được MAGES chấp thuận).
  • Tài liệu chứng minh giải thích lý do vắng mặt cho các tình huống không thể lường trước và không thể kháng cự (phải được MAGES chấp thuận)).

Đơn xin nghỉ phép

Học viên cần tránh làm đơn xin nghỉ phép nếu kỳ nghỉ này rơi vào thời gian các buổi học, các buổi đánh giá, các chuyến thăm quan thực tế, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu học viên làm đơn xin nghỉ phép trong thời gian bỏ lỡ các hoạt động đã được đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không tổ chức lại các buổi học và/hoặc các buổi đánh giá. Trong trường hợp này, học viên có thể không hoàn thành được module/cấp độ và có thể phải tham gia lại toàn bộ khóa học hoặc module/cấp độ, tùy thuộc vào yêu cầu khóa học.

 • Đọc thêm

  Nếu học viên có kế hoạch du lịch ngoài phạm vi Singapore:

  • Không thực hiện kế hoạch đi du lịch, bao gồm cả cam kết về tiền bạc, trước khi đơn nghỉ phép được chấp thuận.
  • Sau khi đơn nghỉ phép được chấp thuận - Học viên phải cung cấp ngay bản sao vé máy bay khứ hồi hoặc thẻ lên máy bay tới Văn phòng Dịch vụ Học viên..
  • Học viên phải nhanh chóng quay lại Học viện MAGES để tiếp tục tham gia vào lớp học theo lịch trình ngay sau khi kết thúc thời gian xin nghỉ cho phép..

  Nếu học viên muốn nộp đơn xin nghỉ phép, các bạn phải tuân thủ các thủ tục sau đây:

  • Xin phép (các) giảng viên môn học tương ứng về ý định xin nghỉ phép.
  • Hoàn tất Đơn xin nghỉ phép và nộp cho Văn phòng Dịch vụ Học viên tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày dự định xin nghỉ.
  • Cần phải có thư giải trình chính thức của phụ huynh học viên cho đơn nghỉ phép nhằm miễn trừ trách nhiệm của MAGES khỏi bất kỳ sự gián đoạn nào khi học tập tại Singapore nếu học viên dưới 18 tuổi (cha mẹ học viên hay người giám hộ hợp pháp phải cung cấp bằng chứng chấp thuận về kế hoạch du lịch nếu ra khỏi đất nước Singapore trong thời gian nghỉ phép).
  • Chúng tôi có thể yêu cầu học viên đến gặp nhân viên phụ trách tương ứng trong trường hợp cần làm rõ một số thông tin về đơn nghỉ phép.
  • • MAGES sẽ thông báo cho học viên về kết quả đơn xin nghỉ phép – chúng tôi sẽ gửi cho học viên một bản sao mẫu đơn xin nghỉ phép cho biết kết quả.

Nghỉ khám y tế

Nếu học viên vắng mặt ở trên lớp/buổi học vì các nguyên nhân y tế, các bạn cần phải tuân thủ các thủ tục sau đây:

 • Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Học viên của MAGES để thông báo về lý do vắng mặt.
 • Học viên phải hoàn tất Student’s Leave Application Form và nộp cùng với bản gốc chứng nhận y tế hợp lệ có ghi khoảng thời gian vắng mặt đến Trung tâm Dịch vụ Học viên ngay khi quay lại trường học.
 • Chúng tôi sẽ không chấp nhận giấy chứng nhận y tế không phải từ từ bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám của Singapore đã đăng ký.

Đánh giá và Xếp hạng

MAGES Student Assessment and Grading

Đánh giá khóa học

MAGES sẽ công bố những thông tin đánh giá về khoá học sau đây tới tất cả học viên trước khi khóa học bắt đầu:

 • Tần suất và lịch trình đánh giá thường xuyên và cuối cùng
 • Cách thức đánh giá
 • Tiêu chuẩn xếp hạng và việc cấp bằng hoặc chứng chỉ, và
 • Tiêu chí đánh giá

Quy trình đánh giá

MAGES sẽ công bố rõ ràng tất cả thông tin về kỳ thi cần thiết (nếu có) một cách kịp thời tới tất cả các học viên:

 • Lịch thi
 • Địa điểm thi
 • Thời gian thi

Tất cả các giấy tờ đánh giá quan trọng (cuối khóa học hoặc kết thúc module học) đều được phê chuẩn bởi hội đồng chấm thi.
MAGES có một quy trình chặt chẽ để đảm bảo tính hiệu lực, độ tin cậy, sự công bằng về tất cả những giấy tờ đánh giá.

Kết quả đánh giá

MAGES sẽ thông báo kịp thời tới các học viên về kết quả đánh giá cũng như việc cấp bằng hoặc chứng chỉ.

MAGES luôn có các quy trình để đảm bảo học viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn học tập trước khi được phép tiếp tục theo học cấp độ/khóa học kế tiếp.

MAGES luôn có các quy trình để đảm bảo học viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn việc cấp bằng hoặc chứng chỉ trước khi cấp bằng/chứng chỉ cho học viên nhằm duy trì tiêu chuẩn cũng như tính toàn vẹn mà khóa học mang lại. Việc cấp bằng hoặc chứng chỉ sẽ được Hội đồng chấm thi phê chuẩn.

 • Đọc thêm

  Cách thức đánh giá sẽ bao gồm bất kỳ hoặc kết hợp những điều sau đây:

  • Thảo luận trên lớp hoặc trực tuyến
  • Công việc dự án (cá nhân hoặc nhón)
  • Công việc nghiên cứu
  • Tranh luận
  • Thuyết trình (cá nhân/nhóm)
  • Bài tập hàng ngày (viết hoặc miệng)
  • Bài kiểm tra hoặc trắc nghiệm thường xuyên
  • Kiểm tra thực hành (nếu có)
  • Thi cuối khóa, v.v…

  Tùy những đánh giá khác nhau mà MAGES sẽ đưa ra các tiêu chí chấm điểm khác nhau (ví dụ: tỉ lệ phần trăm đánh giá về điểm tổng kết môn học) tới học viên một cách kịp thời.

  Kết quả kỳ thi cuối khóa sẽ được công bố trong vòng 3 tháng sau khi hoàn thành kỳ thi cuối khóa và/hoặc bài tập lớn của khóa học.

Hệ thống xếp hạng

Tất cả xếp hạng sẽ được kiểm duyệt và ban hành bởi Hội đồng chấm thi. Xếp hạng bằng hay chứng chỉ sẽ được đưa ra như sau:

Xếp hạng Điểm
Giỏi Trên 80%
Khá 65% – 79,99%
Trung bình 50% – 64,99%
Xem xét (Trượt) Dưới 50%
 • Đọc thêm

  Quan trọng

  • Xin lưu ý rằng học viên phải vượt qua kỳ kiểm tra để đạt môn học.
  • Nếu học viên trượt một môn học do thành phần thiết yếu hình thành nên điểm môn học đó không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu nhưng điểm tổng kết khi đánh giá lại ngang bằng hoặc cao hơn 50%, hoặc thí sinh có điểm rớt ở ngưỡng 45 – 49%, thì thí sinh theo đề nghị của Hội đồng chấm thi, có thể được đánh giá bổ sung, việc quyết định tiếp theo tùy thuộc vào Hội đồng chấm thi với sự tư vấn của giảng viên môn học.
  • Các đánh giá bổ sung có thể bao gồm: bài tập hay bài thi (dự án). Học viên sẽ được trung tâm thông báo về thời hạn đánh giá bổ sung.
  • Sau khi hoàn thành đánh giá bổ sung, xếp hạng “Xem xét” sẽ thay đổi thành xếp hạng "Trung bình".
  • Nếu học viên không đạt đánh giá bổ sung dẫn đến trượt môn học, học viên đó cần phải học lại toàn bộ môn học khi môn học đó được tổ chức lần kế tiếp. Học lại được định nghĩa là đăng ký lại và học lại khóa học theo cách thức học tập phù hợp.
  • Sẽ không có nhiều hơn hai lần đánh giá bổ sung trong suốt khóa học. Nếu học viên trượt đến môn học thứ ba, học viên đó phải học lại toàn bộ khóa học.